خرید نسخه « پایه » قفل نرم افزاری حفاظ

شامل امکانات زیر :

امکان محافظت از 1 محصول
50 عدد شماره سریال منحصر به فرد
استفاده از رمزنگاری AES 256 برای محافظت از اسناد
خرید شماره سریال اضافی از قرار هر سریال 2200 تومان
پشتیبانی 3 ماهه رایگان