خرید نسخه « حرفه ای » قفل نرم افزاری حفاظ

شامل امکانات زیر :

امکان محافظت از 3 محصول
350 عدد شماره سریال منحصر به فرد
استفاده از رمزنگاری اختصاصی برای مشتری (RSA - AES - FAJR)
خرید شماره سریال اضافی از قرار هر سریال 700 تومان
پشتیبانی 12 ماهه رایگان